Email:
Nazwa użytkownika:
Kontakt:
Data przejazdu:
Akceptuję regulamin korzystania z serwisu AUTOSTOPEM.eu
Liczba miejsc:
Samochód:
Z:
Przez:
Do:
Liczba miejsc:
Z:
Do:
Opis:

Autostopik.pl

Forum o tematyce AutoStopowej.

Czy wiesz kto rządzi twoim życiem?

Wierzyć czy nie wierzyć, to jest pytanie. :?:

Czy wiesz kto rządzi twoim życiem?

Postprzez Szamot » 24 cze 2019, o 17:52

Czy wiesz kto rządzi twoim życiem?

Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym, istnieją także prawa duchowe,
które regulują nasz stosunek do Boga.

1 Prawo pierwsze:
Bóg cię miłuje i ma dla twojego życia wspaniały plan.
MIŁOŚĆ BOŻA Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (Jan 3.16).
BOŻY PLAN Chrystus Pan mówi: Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (Jan 10.10).
Dlaczego jednak większość ludzi nie doświadcza życia w obfitości? Ponieważ:

2 Prawo drugie:
Człowiek jest grzeszny i w skutku swoim oddzielony od Boga,
dlatego też nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu dla swojego życia.
CZŁOWIEK JEST GRZESZNY Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rzymian 3,23).
Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale wybrał złą drogę życia.
W skutku tego wspólnota z Bogiem została zerwana. Samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga jest przejawem tego,
co Biblia nazywa grzechem.
CZŁOWIEK JEST ODDZIELONY OD BOGA
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć (to znaczy duchowe odłączenie od Boga) (Rzymian 6,23).
Bóg jest święty, a człowiek jest grzeszny. Dzieli ich wielka przepaść. Te strzałki pokazują, że człowiek ustawicznie usiłuje dosięgnąć Boga i zdobyć obfite życie przez swoje wysiłki, takie jak:
dobre i uczciwe życie, etyka, filozofia lub religia.
Polecam krótki film „Miernik dobra” https://www.youtube.com/watch?v=q6eJBpmwT6g
Trzecie prawo pokazuje nam jedyny sposób pokonania tej przepaści.:

3 Prawo trzecie:
Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka.
Przez Niego możesz poznać Bożą miłość i plan dla twego życia.
ON ZMARŁ ZA NAS... Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to,
że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (Rzymian 5,8).
I ZMARTWYCHWSTAŁ... Chrystus umarł (…) za nasze grzechy, (…) został pogrzebany, (…) zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; (…) ukazał się Kefasowi, potem dwunastu; a później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie (1 Koryntian 15,3-6).
I DLATEGO ON JEST JEDYNĄ DROGĄ
Odpowiedział mu Jezus:
Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (Jan 14,6)

Bóg przerzucił pomost nad tą przepaścią, która dzieli nas od Niego, przez posłanie swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł zamiast nas, płacąc w ten sposób karę za nasze grzechy.
Jednakże nie wystarczy tylko intelektualna znajomość tych trzech praw...

4 Prawo czwarte:
Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana.

Polecamy krótki film „The board” polski tytuł „Stoję u drzwi i kołaczę - film”
https://www.youtube.com/watch?v=Y3PJKzmD528

Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i Jego plan dla naszego życia.

MUSIMY PRZYJĄĆ CHRYSTUSA:
A wszystkim, którzy Go przyjęli, tym którzy wierzą w imię Jego, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi (Jan 1,12)
PRZYJMUJEMY CHRYSTUSA PRZEZ WIARĘ:
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił (Efezjan 2 8-9).
PRZYJMUJEMY JEZUSA PRZEZ OSOBISTE ZAPROSZENIE GO DO NASZEGO SERCA I ŻYCIA
Chrystus Pan mówi: Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną (Apokalipsa Jana 3,20).

Przyjęcie Chrystusa zawiera w sobie: odwrócenie się od swego „ja” i nawrócenie się do Boga, pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenie naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego woli.

Nie wystarczy tylko rozumieć że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi też o religijne wzruszenia.
Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli.

JA - Człowiek na tronie swojego życia
- Chrystus nie został zaproszony do życia

Różne dziedziny życia poddane własnemu „ja”, co często prowadzi do niezadowolenia i niezaspokojenia.

- Chrystus na tronie życia.
JA - Człowiek przekazuje tron swojego życia Chrystusowi

Wszystkie dziedziny życia pod kierownictwem Chrystusa, co prowadzi do harmonii z Bożym planem.

Które z tych "JA" przedstawia twoje życie?
Czy drugie "JA" przedstawia życie, jakiego pragniesz?

Dalsze uwagi wyjaśnią ci, w jaki sposób przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela.

MOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA TERAZ PRZEZ MODLITWĘ
(Modlitwa jest rozmową z Bogiem)
Bóg zna twoje serce i nie zależy Mu na pięknych i starannie dobranych słowach, lecz na szczerości twego serca.

Oto przykład modlitwy:
Panie Jezu. Potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy, że umarłeś za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz.

Czy taka modlitwa wyraża pragnienie twojego serca? Jeśli tak, to módl się w tej chwili w taki sposób,
a Pan Jezus – według swojej obietnicy – zamieszka w twoim życiu.

JAK MOŻESZ SIĘ UPEWNIĆ, ŻE JEZUS CHRYSTUS ZAMIESZKAŁ W TWOIM ŻYCIU?
Czy prosiłeś Jezusa Chrystusa, aby wszedł do twojego życia? Czy uczyniłeś to szczerze?
Jeśli tak, to gdzie On teraz jest w stosunku do ciebie?
(Pamiętaj o Jego obietnicy zawartej w Apokalipsie Jana 3,20).
Chrystus powiedział, że wejdzie do twojego życia. Czy mógłby cię zawieść?
Na czym jednak opierasz swoje przekonanie, że Bóg wysłuchał twojej modlitwy?
(Podpowiemy ci: na podstawie wierności i wiarygodności samego Boga i Jego Słowa).

SŁOWO BOŻE OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE TYM, KTÓRZY PRZYJĘLI JEZUSA CHRYSTUSA JAKO OSOBISTEGO ZBAWICIELA
A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne (1 Jana 5, 11-13). Dziękuj często Bogu za to, że Chrystus wszedł do twojego życia i nigdy cię nie opuści (Hebrajczyków 13,5).
Możesz być pewien, że od tej chwili, gdy opierając się na Jego obietnicy, zaprosiłeś Go,
Chrystus mieszka w tobie i że masz już życie wieczne. On nigdy cię nie zawiedzie. A co z naszymi uczuciami?

NIE POLEGAJ NA UCZUCIACH
Nie nasze uczucia, lecz obietnice Boże zawarte w Piśmie Świętym są naszym autorytetem i podstawą. Chrześcijanin żyje wiarą (ufnością) w niezmienność Boga i Jego Słowa.
Rysunek pociągu pokazuje stosunek między faktem (tzn. Bogiem i Jego Słowem),
wiarą (naszą ufnością do Boga i Jego Słowem),
a uczuciami (tzn. różnymi reakcjami emocjonalnymi).
Parowóz może jechać bez wagonu. Jednakże bezcelowe byłoby usiłowanie ciągnięcia pociągu przez wagon.
W podobny sposób my, chrześcijanie, nie polegamy na uczuciach czy doznaniach, lecz pokładamy naszą ufność w wierności Boga i obietnicach Jego Słowa – Pisma Świętego (2 Koryntian 5.7).

A TERAZ, GDY PRZYJĄŁEŚ CHRYSTUSA...
Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa przez akt wiary, w twoim życiu zaszło wiele zmian, a przede wszystkim:
1. Jezus Chrystus zamieszkał w twoim życiu (Apokalipsa Jana 3.20 i Kolosan 1.27)
2. Twoje przewinienia (grzechy) zostały przebaczone (Kolosan 1.14)
3. Stałeś się dzieckiem Bożym (Jan 1.12)
4. Zaczęła się w twoim życiu wielka przygoda – dla niej Bóg cię stworzył i do niej przeznaczył
(Jan 10.10; Koryntian 5.17; Tesaloniczan 5.18)

Czy mogłoby się zdarzyć coś wspanialszego w twoim życiu niż przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela?
Czy chciałbyś w tej chwili podziękować Bogu w modlitwie za to, co dla ciebie uczynił?
Akt dziękczynienia Bogu wyraża bowiem naszą wiarę i posłuszeństwo. A co dalej?

WSKAZÓWKI DO WZRASTANIA W WIERZE
Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela (2 Piotra 3.18)
Duchowy wzrost jest wynikiem naszego zaufania Chrystusowi.
Pomoże ci w tym:
1. Codzienne przychodzenie do Boga w modlitwie (Jan 15.7).
2. Codzienne czytanie Pisma Świętego (Dzieje Apostolskie 17.11). Zacznij od Ewangelii Jana.
3. Posłuszeństwo Bogu w każdej chwili życia (Jan 14.21).
4. Dawanie świadectwa o Chrystusie słowem i czynem (Mateusza 4.19; Jan 15.8).
5. Ufanie Bogu w każdej sprawie naszego życia (1 Piotra 5.7).

Źródłem wzrostu chrześcijańskiego jest Duch Święty.
Pozwalaj Mu kierować sobą oraz wzmacniać twoje życie i świadectwo o Jezusie. (Galacjan 5.16-17; Dzieje Apostolskie 1.8)

Jak chcesz szybko sprawdzić co przeczytałeś tutaj o Słowie Bożym to polecam: http://biblia-online.pl/
lub
daj mi znać, jeśli poszukujesz Słowa Bożego w formie papierowej.

KONIECZNOŚĆ ŻYCIA W ZBORZE (czyli w zgromadzeniu)
W liście do Hebrajczyków 10.25 jesteśmy napominani, abyśmy nie opuszczali „...wspólnych zebrań” chrześcijańskich.
Kilka razem płonących żagwi tworzy duże, jasne płonące ognisko; natomiast jedna żagiew wyjęta z tego ogniska i położona na wilgotnej ziemi szybko gaśnie. Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o nasz związek z innymi chrześcijanami.
Zacznij jak najszybciej uczestniczyć w spotkaniach chrześcijan w twojej okolicy.
Nie dojeżdżaj dalej niż 30 minut bo może stać się to po czasie utrapieniem a nie miłym i wzbogacającym duchowo spotkaniem z innymi wierzącymi i nie zaniedbuj tych spotkań w miarę swoich możliwości.

Pamiętaj Bóg stworzył mężczyznę i dał mu żonę do pomocy i pobłogosławił ich dając im dzieci, nie zaniedbuj obowiązków rodzinnych jak związku małżeńskiego lub wychowania dzieci.
W twoim życiu na pierwszym miejscu, powinien być Bóg, twój Stwórca, w Trójce Jedyny i Święty, na drugim ty, twoja żona i wychowanie dzieci.
A wszystko i wszyscy inni powinni się ustawić w kolejce.
Za twoją rodzinę jesteś ty mężu osobiście odpowiedzialny, a nie ludzka organizacja lub jakiekolwiek ludzkie zgromadzenie tutaj na ziemi, i Bóg na sądzie cię z tego rozliczy ! Nie bój się i bądź mężny, nawet jak jesteś kobietą a Jezus cię wesprze !

Jeśli jesteś rodzicem to polecam ci następujące książki.: „Ojcowska miłość” Josh McDowell, „Skok za burtę” Michael i Debi Pearl, „Wychowanie dzieci z troską, współczuciem i zdrowym rozsądkiem” John McArthur.

Jeśli masz już swoją drugą połówkę to polecamy dwie książki.:
„Kobieta jakiej pragnie twój mąż” Debi Pearl, Mężczyzna jakiego pragnie twoja żona” Michael Pearl.

Jeśli nie masz swojej drugiej połówki to polecamy dwie książki.: „Zanim powiesz tak” Debi Pearl „Zanim poprosisz ją o rękę” Michael Pearl.

Czy wiesz teraz kto rządzi twoim życiem? Odpowiedz sobie szczerze. Tylko ty to wiesz i Bóg.

CZY CHCIAŁBYŚ OPOWIEDZIEĆ INNYM LUDZIOM O SWOIM ODKRYCIU ?
Jeśli ta strona pomogła ci poznać Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela lub przyniosła jakiś inny pożytek,
to proszę podziel się ją dalej.

A MOŻE MASZ PYTANIE, LUB WIELE PYTAŃ ?
Wtedy naciśnij przycisk "POSTREPLAY" a włożę wszelkie starania aby wyjaśnić ci jakąkolwiek niezrozumiałość w czytaniu Słowa Bożego, lub
w dalszym postępowaniu jako chrześcijanin.

Do zobaczenia na szlaku lub w niebie!
Szamot
 
Posty: 111
Dołączył(a): 9 cze 2017, o 22:20

Powrót do Wiara (faith)

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

Pokaż mapę Rozpocznij podróż

Nasze podróże

Szukaj autostopowicza
Zobacz opis mapy

Lista autostopowiczów

cron